Văn bản về việc thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch

Chi tiết xem tại đây: 

Trang 2:

Trang 3: