Công văn của Bộ y tế và sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Công văn của Bộ y tế: Xem tại đây Công văn của  sở Y tế tỉnh Quảng Ninh: Xem tại đây  

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh trên Cổng/Trang thông tin điện tử

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh trên Cổng/Trang thông tin điện tử (Xem tại link sau)

Tổ chức hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023

Toàn văn Công văn số 196/SKHCN-QLCNg “V/v Tổ chức hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023”. Xem (Tại đây)

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông

Toàn văn nội dung Công văn 161/STTTT-TTBCXB về tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông (Xem tại đây) Toàn văn nội dung tài liệu tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên ...

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mùa Thu- Đông

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mùa Thu- Đông: Xem tại đây

Cải cách hành chính và quy chế dân chủ

1.Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021: Xem tại đây 2. Quyết định 1663/QĐ-UBND: Xem tại đây 3. Chương trình số 131/CTr-UBND: Xem tại đây 4. Nghị quyết số 76/NQ-CP: Xem tại đây 5. QĐ 3322 (Đính kèm): Xem ...

Quyết định 4668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 4668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Download file đầy đủ.