Khoa Dược

 

DSCK1. Bùi Quỳnh Lan – Trưởng khoa

 

KHOA DƯỢC

1. DSCK1 Bùi Quỳnh Lan – Trưởng Khoa

2. DSCK1 Nguyễn Lương Bằng – Trưởng Bộ môn Bào chế- Dược liệu

3. DS Nguyễn Thị Mỹ Phương – Giảng viên

4. DSCK1 Đào Việt Hà – Trưởng Bộ môn Quản lý dược

5. ThS Bùi Thị Thảo – Giảng viên

 

Bài viết lên quan