Khoa Dược

 

DSCK1. Bùi Quỳnh Lan – Trưởng khoa

 

KHOA DƯỢC

1. DSCK1. Bùi Quỳnh Lan – Trưởng Khoa

2. DSCK1. Nguyễn Lương Bằng – Trưởng Bộ môn Bào chế- Dược liệu, Giảng viên

3. DS. Nguyễn Thị Mỹ Phương – Giảng viên

4. DSCK1. Đỗ Thị Thanh Mừng – Giảng viên

5. DSCK1. Đào Việt Hà – Trưởng Bộ môn Quản lý dược, Giảng viên

6. Ths. Bùi Thị Thảo – Giảng viên

 

Bài viết lên quan