Đảng ủy

Ths. Phạm Hoài Thương – Bí thư Đảng Bộ

 

    TS. Trần An Dương – Phó bí thư Đảng bộ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Ths. Phạm Hoài Thương       – Bí Thư Đảng bộ

2. TS. Trần An Dương               – Phó bí thư Đảng bộ

3. Ths. Lê Thị Hoa                    – Ủy viên

4. Ths. Nguyễn Ngọc Thành     – Ủy viên

5. CN. Nguyễn Văn Doanh       – Ủy viên

Bài viết lên quan