Đảng ủy

Ths. Phạm Hoài Thương – Bí thư Đảng Bộ

    TS. Trần An Dương – Phó bí thư Đảng bộ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Ths. Phạm Hoài Thương      – Bí Thư Đảng bộ

2. TS. Trần An Dương              – Phó bí thư Đảng bộ

3. Ths. Lê Thị Hoa                    – Ủy viên

4. Ths. Vũ Ngọc Thành            – Ủy viên

5. Ths. Đỗ Văn Doanh              – Ủy viên

Bài viết lên quan