Phòng Đào tạo

Th.S Lê Thị Hoa – Trưởng phòng

CN Lê Thị Chinh – Phó trưởng phòng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

1.Th.S Lê Thị Hoa – Trưởng phòng

2. CN Lê Thị Chinh – Phó phòng

3. Th.S Nguyễn Thị Khánh Vân – Giảng viên

4. BSCK1 Phan Thị Thúy Ngà – Giảng viên

5. CN Nguyễn Thị Hồng Thuần – Giảng viên

6. Th.S Đào Thị Phương – Giảng viên

7. Th.S Hà Thị Duyên – Giảng viên

Bài viết lên quan