Chương trình tập huấn dự phòng sau phơi nhiễm HIV – AIDS cho nhân viên y tế

Chương trình tập huấn dự phòng sau phơi nhiễm HIV – AIDS cho nhân viên y tế:

Video kỹ thuật tắm tại giường

Video kỹ thuật tắm tại giường: Xem tại đây

Video kỹ thuật Gội đầu

Video kỹ thuật Gội đầu: Xem tại đây

Video kỹ thuật vệ sinh răng miệng

Video kỹ thuật vệ sinh răng miệng: Xem tại đây

Video kỹ thuật hút đờm

Video kỹ thuật hút đờm: Xem tại đây

Video kỹ thuật rửa bàng quang

Video kỹ thuật rửa bàng quang: Xem tại đây

Video kỹ thuật đặt ống thông tiểu

Video kỹ thuật đặt ống thông tiểu: Xem tại đây

Video kỹ thuật truyền dịch bằng máy truyền dịch

Video kỹ thuật truyền dịch bằng máy truyền dịch: Xem tại đây

Video kỹ thuật truyền dịch

Video kỹ thuật truyền dịch: Xem tại đây

Video kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

Video kỹ thuật tiêm tĩnh mạch: Xem tại đây

Video kỹ thuật tiêm dưới da

Video kỹ thuật tiêm dưới da: Xem tại đây

Video kỹ thuật tiêm bắp

Video kỹ thuật tiêm bắp: Xem tại đây