Phòng NCKH & HTQT

Th.S Lê Thị Thúy Nga – Trưởng phòng

PHÒNG NCKH – & HTQT

1. Th.S Lê Thị Thúy Nga – Trưởng phòng

2. CN Trương Thị Thanh Thủy – Giảng viên

3. Th.S Nguyễn Thúy Nga – Giảng viên