Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam

Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam của Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp: Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam của Sở Lao động TB&XH: Thể lệ cuộc thi:  ...

Đăng ký hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

Đăng ký hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII: https://drive.google.com/file/d/1ut8hB51L8mtlqvDB6usNRy6Xefhx1kxu/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-A7AyDAg_cATyUlBiFyIqNp6Xv4DCPaS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1HAT1__mDq4DH9WfEhd8qIrxRt9TQnkUa/view

Đăng ký đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2022

Đăng ký đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2022:  

Phòng NCKH & QHQT

Th.S Trần Kim Liên – Trưởng phòng PHÒNG NCKH & QHQT 1. Th.S Trần Kim Liên – Trưởng phòng 2. CN Đặng Huy Lam – Giảng viên 3. Th.S Nguyễn Thúy Nga – Giảng viên 4. Th.S Lê Thị Dung ...