Ban giám hiệu

Ths. Phạm Hoài Thương – Hiệu trưởng

TS. Trần An Dương – Phó Hiệu trưởng

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

1. Ths. Phạm Hoài Thương – Hiệu trưởng

2. TS. Trần An Dương – Phó Hiệu trưởng