Hội thi Sáng tạo Khoa học KT tỉnh lần thứ IX

Hội thi Sáng tạo Khoa học KT tỉnh lần thứ IX: Xem tại đây

Biên bản và kết luận của thanh tra sở KHCN về đề tài NCKH có sử dụng ngân sách nhà nước

Biên bản thanh tra của sở KHCN: Xem tại đây Kết luận thanh tra sở KHCN: Xem tại đây

Associated Osteoporosis Factors In Patients With Type 2 Diabetes

Associated Osteoporosis Factors In Patients With Type 2 Diabetes Thuạn Huynh Quang , Thuong Pham Hoai , Quy Dang Duy , Minh Hoang Thi , Tuan Nguyen Anh , Chau Nguyen Ngoc , Thuan Nghiem Duc Abstract Background: Fragility fractures are ...

Comparison of 3 Medicine Groups Used to Control Glycemic and Glycated Hemoglobin Levels in Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Patients

Bài báo quốc tế về So sánh 3 nhóm thuốc được sử dụng để kiểm soát mức độ đường huyết và đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 mới được chẩn đoán:

Báo cáo kết quả Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thành phố Hạ Long

Báo cáo Báo cáo kết quả Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thành phố Hạ Long https://drive.google.com/file/d/1oVx_BuOkcvALh0wplNvraSm-xcK2NC7v/view?usp=sharing