Ký kết hợp tác giữa trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Ký kết hợp tác giữa trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và bưu điện tỉnh Quảng Ninh (Dowload tại đây)

Bế mạc khóa tập huấn sơ cấp cứu y tế – Vận chuyển nạn nhân trên biển năm 2024

Bế mạc khóa tập huấn sơ cấp cứu y tế – Vận chuyển nạn nhân trên biển năm 2024 (Dowload tại đây)

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh khai mạc khóa tập huấn sơ cấp cứu Y tế và Vận chuyển nạn nhân trên biển

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh khai mạc khóa tập huấn sơ cấp cứu Y tế và Vận chuyển nạn nhân trên biển (Dowload tại đây)

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La giao lưu học tập với trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La giao lưu học tập với trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (Dowload tại đây)

Hội đồng trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hội đồng trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Dowload tại đây)

Hoạt động tuyển sinh năm 2024

Hoạt động tuyển sinh năm 2024 (Dowload tại đây)

Ảnh Khai giảng Cao đẳng Y sĩ đa khoa K1 khóa 2024-2027

Ảnh Khai giảng Cao đẳng Y sĩ đa khoa K1 khóa 2024-2027 (Dowload tại đây)

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tặng quà cho cán bộ viên chức người lao động nhân ngày 8-3

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tặng quà cho cán bộ viên chức người lao động nhân ngày 8-3 (Dowload tại đây)

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức khai xuân Giáp Thìn 2024

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức khai xuân Giáp Thìn 2024 (Dowload tại đây)

Ảnh Trao quà tết tại xã Sơn Dương, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Ảnh Trao quà tết tại xã Sơn Dương, Hoành Bồ, Quảng Ninh năm 2024: Xem tại đây  

Ảnh trao quà tết cho sinh viên 2024

Ảnh trao quà tết cho sinh viên 2024: Xem tại đây

Hình ảnh Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024

Hình ảnh Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024 (Xem tại đây)