Hội chữ thập đỏ

Ths. Phạm Hoài Thương – Chủ tịch

1. Ths. Phạm Hoài Thương – Chủ tịch

2. CN. Phạm Văn Hiến – Phó chủ tịch

3. CN. Vũ Ngọc Thành – Ủy viên

4. CN. Nguyễn Thùy Linh – Ủy viên

Bài viết lên quan