Thông báo về hội thảo Khoa học tại Cao đẳng y tế Bạch Mai

Download thông báo tại đây Download phụ lục tại đây

Báo cáo kết quả Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thành phố Hạ Long

Báo cáo Báo cáo kết quả Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thành phố Hạ Long https://drive.google.com/file/d/1oVx_BuOkcvALh0wplNvraSm-xcK2NC7v/view?usp=sharing