Danh sách lớp cảm tình Đảng HSSV năm 2018

DANH SÁCH HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2018 STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN LỚP GHI CHÚ 1 Đỗ Mỹ Linh 29/11/1997 Nam Xá – Nam Trực – Nam Định CĐ Dược 2A 2 Đoàn Thị Thanh Phương 22/10/1996 ...