Danh sách lớp cảm tình Đảng HSSV năm 2018

DANH SÁCH HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2018
STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN LỚP GHI CHÚ
1 Đỗ Mỹ Linh 29/11/1997 Nam Xá – Nam Trực – Nam Định CĐ Dược 2A
2 Đoàn Thị Thanh Phương 22/10/1996 Mạo Khê – Đong Triều – Quảng Ninh CĐ Dược 2A
3 Đinh Thị Trang 04/12/1997 Đoan Bái – Hiệp Hòa – Bắc Giang CĐ Dược 2A
4 Bùi Thị Hồng 26/10/1997 Hưng Long – Ninh Giang – Hải Dương CĐ Dược 2A
5 Phạm Thị Thanh Huyền 28/08/1997 Trường Thành – Thanh Hà – Hải Dương CĐ Dược 2A
6 Phạm Thị Thương 19/06/1998 Mông Dương – Cẩm Phả – Quảng Ninh CĐ Dược 3B
7 Nguyễn Quỳnh Anh 24/02/1998 Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh CĐ Dược 3B
8 Bùi Thị Hương Ly 15/09/1998 Hải Trung – Hải Hậu – Nam Định CĐ Dược 3B
9 Phạm Duy Đạt 12/11/1999 Cổ Nhuế – Từ Liêm – Hà Nội CĐ Đ.D 12B
10 Nguyễn Trọng Thiêm 07/04/1999 Yên Thọ – Đông Triều – Quảng Ninh CĐ Đ.D 12B
11 Nguyễn Văn Phương 09/03/1998 Yên Thọ – Đông Triều – Quảng Ninh CĐ Đ.D 12B
12 Nguyễn Hào Quang 26/04/1994 Cẩm Chế – Thanh Hà – Hải Dương CĐ Đ.D 10C
13 Đoàn Phương Thảo 21/06/1997 Đại Yên – Hạ Long – Quảng Ninh CĐ Đ.D 10C
14 Nguyễn Thị Hậu 28/04/1997 Kinh Môn – Hải Dương CĐ Đ.D 10C
15 Nguyễn Quốc Bảo 08/06/1997 Hồng Thái Tây – Đông Triều – Quảng Ninh CĐ Đ.D 10C
16 Đinh Thị Ngọc 14/05/1997 Quảng Yên – Quảng Ninh CĐ Đ.D 10C
17 Phạm Minh Tuấn 25/03/1997 Cao An – Cẩm Giàng – Hải Dương CĐ Dược 2B
18 Nguyễn Hồng Nhung 20/02/1997 Đức Chính – Đông Triều – Quảng Ninh CĐ Dược 2B
19 Vũ Thị Hồng Nhung 23/12/1994 Yên Hải – Quảng Yên – Quảng Ninh CĐ Dược 2B
20 Vũ Thùy Trang 18/05/1997 Bình Dương – Đông Triều – Quảng Ninh CĐ Dược 2B
21