Công văn của Bộ y tế và sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Công văn của Bộ y tế: Xem tại đây Công văn của  sở Y tế tỉnh Quảng Ninh: Xem tại đây  

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh trên Cổng/Trang thông tin điện tử

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh trên Cổng/Trang thông tin điện tử (Xem tại link sau)

Luật khám chữa bệnh năm 2023

KẾ HOẠCH Phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội: Xem tại đây Luật khám chữa bệnh năm 2023: Xem tại đây

Tổ chức hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023

Toàn văn Công văn số 196/SKHCN-QLCNg “V/v Tổ chức hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023”. Xem (Tại đây)

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông

Toàn văn nội dung Công văn 161/STTTT-TTBCXB về tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông (Xem tại đây) Toàn văn nội dung tài liệu tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên ...

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mùa Thu- Đông

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mùa Thu- Đông: Xem tại đây

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

  Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022:  Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022:     

Các văn bản, nghị quyết mới thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, quốc hội khóa XV

Nghị quyết 44 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 Nghị quyết 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách ...