Tổ chức hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023

Toàn văn Công văn số 196/SKHCN-QLCNg “V/v Tổ chức hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023”. Xem (Tại đây)