Khoa Y

 

Th.S Vũ Bích Ngọc – Trưởng khoa

CN Đặng Bích Uyên – Phó trưởng khoa

KHOA Y

1. Th.S Vũ Bích Ngọc – Trưởng khoa

2. CN Đặng Bích Uyên – Phó trưởng khoa

3. CN Nguyễn Thanh Vững – Trưởng bộ môn Nội – Ngoại – Lây

4. Th.S Đinh Thị Thu – Trưởng Bộ Môn Điều Dưỡng Cơ Bản

5. Th.S Nguyễn Thị Thu Hà  – Trưởng bộ môn Sản Nhi

6. CN Đào Thị Cẩm Tú – Giảng viên

7. CN Phạm Thị Tuyết Minh – Giảng viên

8. Th.S Nguyễn Thị Thơm – Giảng viên

9.  Th.S Trần Thị Ly – Giảng viên

10. CN Phạm Thị Mai Hương – Giảng viên

11. CN Nguyễn Thị Bích Huyền – Giảng viên

12. ThS. Nguyễn Thị Lan – Giảng viên