Đảng ủy

Ths. Phạm Hoài Thương – Bí thư Đảng Bộ     TS. Trần An Dương – Phó bí thư Đảng bộ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025 1. Ths. Phạm Hoài Thương  ...