Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tham gia chống dịch tại các trạm y tế lưu động thành phố Hạ Long.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Ninh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh ...

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cử 50 cán bộ giảng viên, sinh viên hỗ trợ huyện Hải Hà phòng, chống dịch COVID-19

       Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ...

Trường cao đẳng y tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn chuẩn bị cho công tác hỗ trợ thị xã Đông Triều chống dịch COVID – 19

Thưc hiện chỉ đạo theo công văn số 4995/SYT-VP ngày 04/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc cử cán bộ, sinh viên hỗ trợ cho thị xã Đông Triều trong công tác phòng chống dịch COVID – ...

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid 19 của trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid 19: Xem tại đây

Các văn bản hướng dẫn về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”

→ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19:  → Quy định tạm thời về tổ chức vận tải hành khách: → Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế ...