Quyết định 1777 của bộ giao thông vận tải Ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách đường bộ

Quyết định 1777 của bộ giao thông vận tải: Xem tại đây