Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tham gia chống dịch tại các trạm y tế lưu động thành phố Hạ Long.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Ninh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã cử 2 bác sĩ và 51 điều dưỡng tham gia công tác chống dịch tại các trạm Y tế lưu động do UBND thành phố thành lập.

 

.

Theo đó, trạm y tế lưu động được thành lập trên điạ bàn các phường có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, quản lý, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà và cộng đồng; lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh, khám điều trị….. Mỗi trạm có tối thiểu 7 nhân viên /trạm, được bố trí khu vực làm việc và đầy đủ các trang thiết bị y tế như: phòng trực, bàn tiếp đón, khu vực xét nghiệm Covid-19, khu vực khám bệnh, phòng cách ly tạm thời….

Có thể thấy, mô hình trạm y tế lưu động đang phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương, trở thành “cánh tay nối dài” cho các cơ sở y tế trong điều trị, chăm sóc, quản lý các trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 và thực hiện khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm sớm nhất, nhanh nhất. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, trạm y tế lưu động giúp người dân tiếp cận y tế ngay tại cơ sở.góp phần giảm gánh nặng cho các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị Covid-19.

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG

TT Trạm y tế Họ và tên SV Địa chỉ Nghề
1 Nguyễn Tuấn Hưng K15A,Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
2 Hoàng Khánh Huyền  K15B, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
3 2. Trần Hưng Đạo Lê Thị Thanh Thủy K15C,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
4 Nguyễn Ngọc Ban K15C,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều Dưỡng
5 Nguyễn Thị Thùy  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
6 3. Hà Khẩu Đinh Phương Thảo  K14,Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
7 Ngô Lê Hoa K15A,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
8 Nguyễn Ngọc Ánh   K15A,Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
9 4. Giếng Đáy Đinh Tiến Hiệp K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
10 Đỗ Tiến Dũng K15A, Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
11 Đặng Thu Nguyên  K15B, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
12 5. Hà Khánh Nguyễn Thị Thanh Phương K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
13 Đào Lê Thanh Hương  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
14 Phạm Ngọc Tú  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
15 6. Hà Trung Nguyễn Thanh Huyền  K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
16 Hứa Thu Hiền  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
17 Trần Thị Quỳnh Anh K15C,Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
18 7. Yết kiêu Trần Thị Thanh Tâm  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
19 Đặng Thu Hằng  K15C,Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
20 8. Hồng Hà Đỗ  Thị Quỳnh Trang K14, Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
21 Đinh Diệu Trang K14, Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
22 Trần Diễm Quỳnh K15C,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
23 Lê Thị Mai Thu  K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
24 9. Thống nhất Nguyễn Thanh Tâm  K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
25 Hà Bích Thủy   K14,Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
26 10. Đại Yên Nguyễn Tuấn Cường K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
27 Đỗ Ngọc Tùng Lâm K15A, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
28 Nguyễn Thị Mỹ Định  K15A,Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
29 11. Việt Hưng Ngô Văn Toàn  K15B, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
30 Trần Thị Mai Phương K15B,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
31 Phạm Văn Thái K15A,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
32 12. Cao thắng Lê Mai Chi K15A,Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
33 Trần Thanh Xuân K15A,Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
34 Nguyễn Quang Thái K15A, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
35 Đặng Quang Quý K14, Trường Cao đẳng y Quảng Ninh Điều dưỡng
36 13. Hồng Hải Nguyễn Hải Ly K15C,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều Dưỡng
37 Lê Thùy Dung K15C,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều Dưỡng
38 Nguyễn Gia Hưng K15C, Trường Cao đẳng y Quảng Ninh Điều dưỡng
39 Đặng Hà Phương K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
40 14. Hà Lầm Hoàng Thái Bách K15C,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
41 Phan Thị Hồng Thúy K15A,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
42 Nguyễn Thùy Linh K15A,Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
43 15. Hoành Bồ Nguyễn Thu Thủy K15C, Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
44 Phạm Thị Cẩm Ly  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
45 16. Cao Xanh Nguyễn Thị Sáu K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
46 Nguyễn Thảo Vân  K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
47 17. Hùng Thắng Đoàn Thùy Linh K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
48 Hoàng Kiều Oanh K15B, Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
49 18. Hà Tu Phan Duy Hưng  K14, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
50 Phạm Anh Dũng K14, Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng
51 Hà Thu Hằng K15C, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng

* Một số hình ảnh cán bộ, sinh viên trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh tham gia trạm y tế lưu động

Trạm Y tế lưu động phường Hà Khánh

Trạm Y tế lưu động phường Hà Khánh

Trạm Y tế lưu động phường Hồng Hải

Trạm Y tế lưu động phường Cao Xanh

Trạm Y tế lưu động phường Hùng Thắng

Trạm Y tế lưu động phường Hùng Thắng

Trạm Y tế lưu động phường Trần Hưng Đạo

Trạm Y tế lưu động phường Yết Kiêu

Trạm Y tế lưu động phường Yết Kiêu

Trạm Y tế lưu động phường Giếng đáy

Nguồn tin: Phòng NCKH & HTQT