Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn các thông tư, quy định về công tác đào tạo

Chiều ngày 01/7/2022 tại Hội trường B3.6, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn nội dung các thông tư, quy định liên quan tới công tác đào tạo để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Tham dự buổi tập huấn có đầy đủ các cán bộ, giảng viên, giáo viên của nhà trường.

          Trọng tâm của buổi tập huấn, Phòng Đào tạo đã phổ biến các nội dung của thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 thay thế cho Thông tư 09/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội “Quy định về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. Theo thông tư mới có nhiều nội dung được điểu chỉnh để phù hợp với điều kiện dạy và học thực tế, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

          Cũng trong buổi tập huấn, Phòng Đào tạo đã phổ biến lại các quy định về dạy – học lâm sàng, các quy định liên quan tới duyệt thi, báo cáo hết môn, tổng hợp giờ giảng… Các giảng viên tham dự cũng đã đưa ra các ý kiến trao đổi, nhằm làm rõ hơn các quy định và thuận thiện hơn trong quá trình thực hiện.

          Việc hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các thông tư, quy định về công tác đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần vào nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên nhà trường.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh