Hội nghị Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

         Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 15/12/2022 của Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, sáng ngày 16/12/2022, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 128-NQ/HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chưc bằng hình thức trực tuyến. Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến với 51/51 đồng chí là cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và 10 đồng chí đảng viên là sinh viên Nhà trường tại Hội trường tầng 1.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt tới đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính công bố các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 và giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023.

          Sau Hội nghị học tập nghị quyết, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và các đồng chí đảng viên là sinh viên tham dự Hội nghị đã nắm được những nội dung cơ bản, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được nêu trong nghị quyết. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường tiếp tục tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết tới toàn thể Đảng viên trong chị bộ; tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh