Thông báo lịch đối thoại nhà trường và Học sinh – Sinh viên

Trân trọng kính mời: Đại biểu, HSSV tới dự buổi Đối thoại nhà trường và Học sinh – sinh viên

                                                                         – Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 01 năm 2021

                                                                 – Địa điểm: Hội trường tầng 1 trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, số 5 phố Hải Sơn, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long