Cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngành y

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐘 𝐓𝐞̂́ 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡 (𝐐𝐍𝐕𝐂) 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐂𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐕𝐚𝐜𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠:
📍Cẩm Phả, Hoành Bồ, Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái
(𝑴𝒐̂̃𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒔𝒂𝒖)
✔️ 03 Bác Sĩ
✔️ 04 Y Sĩ
✔️ 03 Điều Dưỡng
✔️ 02 Bảo Vệ
💰 Quyền lợi: Lương khởi điểm 6 triệu đồng / tháng
Được đóng BHYT, BHXH
📞 Liên hệ:
✔️ GĐ.BS CK II. Trần Xuân Nhàn: 0983 721 258
✔️ PGĐ ĐH Đặng Ngọc Hà: 0961 706 789