Kế hoạch tiêm vaccine phòng covid 19 của Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch số 81/KH- UBND của UBND tỉnh về việc tiêm vaccine phòng COVID 19 giai đoạn 2021 – 2022.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã có kế hoạch tiêm phòng cho cán bộ, giáo viên và HSSV trong nhà trường thuộc nhóm nguy cơ, tham gia trực tiếp công tác chống dịch vào 2 ngày 28,29/4/2021.

⇒ Kế hoạch tiêm vaccine phòng covid 19 của Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh:

⇒Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine: 

⇒ Các poster vaccine: