Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca là gì? 5 thông tin cần biết

https://hellobacsi.com/benh-truyen-nhiem/coronavirus/vac-xin-covid-19-cua-astrazeneca/