Tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 1 năm 2020

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 1 năm 2020 (Xem tại đây)