Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thực hiện công văn số 1497- CV/TU ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Thành Ủy Hạ Long về việc thực hiện Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022, được sự nhất trí của Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, trong hai ngày 14 và 15 tháng 1 năm 2020, 4 chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh gồm 4 chi bộ trực thuộc, các chi bộ lần lượt tổ chức Đại hội chi bộ trong 2 ngày 14 và 15/1/2020. Trong đó, Đại hội chi bộ Khoa Dược – Khoa học cơ bản được tổ chức vào sáng 14/1, Đại hội chi bộ Tổ chức Hành chính – Kế toán được tổ chức vào chiều 14/1, Đại hội chi bộ Khoa Y được tổ chức vào sáng 15/1 và Đại hội chi bộ Đào tạo – Quản sinh – Nghiên cứu khoa học được tổ chức vào chiều 15/1.

Về dự và chỉ đạo Đại hội của từng chi bộ có đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường; Đại diện đoàn thể, đại diện các chi bộ bạn và 100% đảng viên của chi bộ về dự đông đủ.    

Đ/c Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Ban chi Ủy chi bộ Hành chính- Tài chính

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình tại Đại hội. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. 

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ/c Trần An Dương chúc mừng Ban Chi ủy chi bộ Đào tạo –  Quản sinh – NCKH nhiệm kỳ 2020 – 2022

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của từng chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.​

Chi bộ Hành chính – Tài chính

Chi bộ Đào tạo – Quản sinh – Nghiên cứu khoa học

Chi bộ Dược – Khoa học cơ bản

Chi bộ Khoa Y

Nguồn tin: Phòng NCKH- QHQT, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh