Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức họp, làm việc trực tuyến.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch CoVid- 19 (SAR- CoVi-2), nhằm tích cực phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức họp, làm việc trực tuyến từ ngày 18/3/2020.

Trước khi tổ chức họp, làm việc trực tuyến, bộ phận công nghệ thông tin của nhà trường đã hỗ trợ các khoa phòng và các bộ phận liên quan cách tạo một cuộc họp trực tuyến và cài đặt phần mềm Zoom trên máy tính, laptop, điện thoại thông minh. Tất cả các khoa, phòng và cán bộ, giảng viên nhà trường đều được hỗ trợ để sử dụng thành thạo phần mềm này. Các tài liệu cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm được gửi đến thư điện tử của tất cả cán bộ, giảng viên Nhà trường. Các cuộc gọi video được kết nối với bộ phận công nghệ thông tin để được hỗ trợ. Sau một tuần áp dụng, các hoạt động trước đây cần tập trung để tham dự thì nay đều được triển khai qua các cuộc họp trực tuyến và đạt được hiệu quả bước đầu.

Hiện nay, Nhà trường đang áp dụng làm việc trực tuyến cho tất cả các hoạt động cần tập trung đông người như: các cuộc họp định kỳ, đột xuất của một nhóm hoặc toàn thể cán bộ giảng viên, các buổi nghiệm thu chương trình môn học thuộc dự án Hpet, các bài giảng thử nghiệm… Trước đó, trong tháng 12/2019, Nhà trường đã hoàn thiện hệ thống tự học trên E- Learning cho sinh viên chính quy nhằm tăng cường khả năng tự học của sinh viên. Sắp tới, nhà trường sẽ tiến hành triển khai rộng rãi hoạt động dạy học trực tuyến cho tất cả sinh viên của Nhà trường với các môn học đang phải dừng lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Một cuộc họp trực tuyến đã được triển khai

Đồng chí Trần An Dương – Phó hiệu trưởng nhà trường – Điều hành buổi nghiệm thu chương trình môn học trực tuyến.

 Đồng chí Hà Thị Duyên – Phát biểu ý kiến trong buổi nghiệm thu chương trình môn học trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai họp, làm việc, giảng dạy trực tuyến của Nhà trường đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc tránh tụ tập đông người, đảm bảo các hoạt động và công việc của Nhà trường vẫn được triển khai, đảm bảo các hoạt động giảng dạy cho sinh viên Nhà trường diễn ra theo đúng tiến độ, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid- 19.

Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh