Các văn bản, nghị quyết mới thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, quốc hội khóa XV

Nghị quyết 44 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Nghị quyết 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển thành phố cần thơ

Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội 

Nghị quyết 46 kỳ họp bất thường thứ 1 quốc hội khóa XV