Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sau Đại hội chi bộ Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, trong 02 ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2022, 04 chi bộ còn lại thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh gồm 05 chi bộ trực thuộc. Ngay sau đại hội của chi bộ Đào tạo – Nghiên cứu khoa học vào ngày 20/7/2022, 04 chi bộ còn lại lần lượt tổ chức Đại hội chi bộ trong 2 ngày 26 và 27/7/2022. Trong đó, Đại hội chi bộ Khoa Y được tổ chức vào sáng 26/7, Đại hội chi bộ Dược – Khoa học cơ bản được tổ chức vào chiều 26/7, Đại hội chi bộ Hành chính – Tài chính được tổ chức vào sáng 27/7 và Đại hội chi bộ phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được tổ chức vào chiều 27/7.

Về dự và chỉ đạo Đại hội của các chi bộ có đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng Nhà trường; bí thư, phó bí thư các chi bộ bạn; đảng viên của chi bộ và các quần chúng ưu tú về dự đông đủ.

Đ/c Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đ/c Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội các chi bộ đều được diễn ra theo đúng trình tự, với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình tại Đại hội. Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của từng chi bộ đều nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.​

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ

Đại hội Chi bộ Khoa Y

Đại hội Chi bộ Dược – Khoa học cơ bản

Đại hội Chi bộ Hành chính- Tài chính

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HSSV

Chi bộ Khoa Y

Chi bộ Dược – Khoa học cơ bản

Chi bộ Hành chính – Tài chính

Chi bộ Phòng công tác HSSV

Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh