Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố Hạ Long

Xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào làm việc tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Tp. Hạ Long (Xem chi tiết tại đây)