THÔNG BÁO : Thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-CĐYT ngày 6/10/2021 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thông báo thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Xem tại đây ( Thông Báo)

Xem tại đây ( Mẫu Đơn)

Xem tại đây ( Kế Hoạch)