Tài liệu tập huấn Covid – 19

  1. Sinh lý bệnh Covid – 19: 
  2. Sử dụng kháng sinh trong Covid – 19:
  3. Tổ chức cách ly, điều trị bệnh nhân Covid – 19 tại bệnh viện:
  4. Phòng ngừa lây nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các đơn vị cách ly:
  5. Chẩn đoán và điều trị:
  6. Thông khí nhân tạo cho bệnh nhân Covid – 19 nặng:
  7. Tổ chức vận hành đơn vị, cách ly người nhiễm Covid – 19 mức độ nhẹ:
  8. Lấy bệnh phẩm chẩn đoán:
  9. Đại cương về Coronavirus (Covid-19):
  10. Tổ chức hoạt động, đơn vị điều trị bệnh nhân Covid – 19 nặng: