Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW, Chỉ thị 18-CT/TU gắn với thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

          Sáng ngày 1/11/2021, tại hội trường H1, Đảng ủy Trường CĐYT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 20-KL/TW, Chỉ thị 18-CT/TU gắn với thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với sự tham gia của toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động  trong Nhà trường

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Thương, bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản nêu trong Kết luận 20-KL/TW; Nghị quyết 128/NQ-CP và Chỉ thị 18-CT/TU gắn với phổ biến sâu rộng Hướng dẫn số 02-HD/TBTT&TT, ngày 26/10/2021 của Tiểu ban Thông tin và Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố về công tác tuyên truyền, truyền thông chủ động về phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để thực hiện “mục tiêu kép” (gọi tắt là Hướng dẫn 02-HD/TBTT&TT) với 30 câu Hỏi – Đáp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, du khách kịp thời nắm bắt các văn bản chỉ đạo mới nhất của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 (cập nhật đến ngày 26/10/2021) phù hợp với tình hình hiện nay.

Đồng chí Phạm Hoài Thương, bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trực tiếp phổ biến, tuyên truyền tại Hội nghị

          Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Hoài Thương cũng trình bày các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Tỉnh, Thành phố: Gọi tắt là công thức “5K + Vắc xin + Điều trị + Công nghệ + Ý thức của người dân”…; những thuận lợi, khó khăn, những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua.

Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường tham dự Hội nghị

          Sau hơn ba giờ học tập nghiêm túc, toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động  trong Nhà trường đã nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới cần tập trung triển khai thực hiện trong Kết luận 20-KL/TW, Nghị quyết 128/NQ-CP và Chỉ thị 18-CT/TU cũng như những chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, của Tỉnh, Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các nội dung chính của buổi Hội nghị sẽ tiếp tục được quán triệt đến từng chi bộ trực thuộc và từng cá nhân trong nhà trường trong thời gian tới.