Đoàn thanh niên

Ths. Đỗ Văn Doanh – Bí thư đoàn trường

CN. Phạm Mai Hương – Phó bí thư đoàn trường

CN. Hà Thị Duyên – ủy viên

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

1. Ths. Đỗ Văn Doanh – Bí thư đoàn trường

2. CN. Phạm Mai Hương – Phó bí thư đoàn trường

3. CN. Hà Thị Duyên – ủy viên