Thông báo lịch nhận quà tết

      Trân trọng kính mời Đại biểu, Giáo viên chủ nhiệm cùng các em HSSV có tên trong danh sách nhận quà tết của Hội chữ Thập đỏ tỉnh và nhà trường             ...

Thông báo lịch đối thoại nhà trường và Học sinh – Sinh viên

Trân trọng kính mời: Đại biểu, HSSV tới dự buổi Đối thoại nhà trường và Học sinh – sinh viên                                         ...

Hội đồng trường

        Th.S Nguyễn Mạnh Tuấn                  Th.S Phạm Hoài Thương – Chủ tịch                 TS Trần An Dương CN Đỗ Thị Ngọc Lan    ...

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Toàn văn nội dung thông tin tuyển sinh năm 2021 (Xem tại đây)

Quyết định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự lớp

Quyết định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự lớp (Xem tại đây)

Quy chế giáo viên chủ nhiệm lớp

Quy chế giáo viên chủ nhiệm lớp (Xem tại đây)

Quy chế HSSV

Quy chế học sinh – sinh viên (Xem tại đây)

Phiếu xác nhận tư cách dự thi

Phiếu xác nhận tư cách dự thi (Xem tại đây)

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng cho HSSV

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng cho HSSV (Xem tại đây)

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

  Mẫu đơn và biên bản họp lớp (Xem tại đây)