BỆNH VIỆN BÃI CHÁY PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

Trong 2 ngày (16 và 17/11), Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức kỳ thi tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 cho hơn 140 thí sinh tham gia dự thi.

Kỳ thi tuyển dụng lao động năm 2019 của Bệnh viện Bãi Cháy đã thu hút hơn 140 thí sinh tham gia dự tuyển trên tổng số 105 chỉ tiêu ở 16 vị trí việc làm: bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, công tác xã hội, kỹ thuật y, kỹ sư vật lý y khoa, dược sĩ, , quản lý chất lượng bệnh viện, dĩnh dưỡng tiết chế, công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, tổ chức nhân sự, công nghệ thông tin, vật tư thiết bị y tế, văn thư lưu trữ, kế toán.
Các thí sinh tham gia dự thi ở 3 Vòng thi là: Lý thuyết, Thực hành và Phỏng vấn. Thí sinh đạt 50 điểm trở lên ở mỗi vòng thi mới được dự thi vòng kế tiếp. Trong ngày 16/11, Vòng thi Lý thuyết đã diễn ra minh bạch, công khai tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Hội đồng tuyển dụng. Các thí sinh vượt qua Vòng thi Lý thuyết và Thực hành đã tiếp tục trải qua Vòng thi Phỏng vấn tại Bệnh viện Bãi Cháy vào ngày 17/11.

Các thí sinh dự thi Vòng Lý thuyết tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Vòng thi Thực hành của các thí sinh dự thi vị trí điều dưỡng viên

Các thí sinh tham dự Vòng thi Phỏng vấn

Thực hiện tốt công tác xét tuyển và tổ chức thi tuyển,  Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2019 với sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Bãi Cháy đã diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, khách quan và chất lượng, đảm bảo đúng quy định tuyển dụng của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay không có thí sinh vi phạm quy chế thi.
Thu hút, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Vì vậy, kỳ thi tuyển dụng lao động tại Bệnh viện Bãi Cháy mang ý nghĩa chiến lược, giúp Bệnh viện hạng I bổ sung đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin kết quả thi sẽ được công bố trên website benhvienbaichay.vn.

Một số hình ảnh tại Kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 của Bệnh viện Bãi Cháy:

Các thí sinh lắng nghe Hội đồng thi tuyển phổ biến quy chế thi

Giám khảo tại Vòng thi Phỏng vấn

Thí sinh bốc thăm bài thi kỹ năng Vòng Thực hành

 

Các thí sinh thể hiện kỹ năng qua Vòng thi Thực hành