Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, triết lý giáo dục của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Quyết định ban hành: Xem tại đây

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, triết lý giáo dục: Xem tại đây

Bài viết lên quan