Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đẳng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng Bộ, Hiệu trưởng; Đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham dự đông đủ.