Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021

Sáng ngày 14/9/2020, tại Hội trường tầng 1, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019- 2020. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt hoạt động, công tác của các bộ phận, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm học 2019- 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

          Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Thương, bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường.

          Mở đầu hội nghị, đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm học 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Báo cảo chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong thời gian tới là phải nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học cũng như nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết năm học 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

          Diễn biến hội nghị, đại diện các khoa, phòng trong Nhà trường lần lượt báo cáo tổng kết hoạt động của các khoa, phòng trong năm học 2019- 2020. Đồng thời mỗi khoa, phòng cũng đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

Đồng chí Lê Thị Chinh, Phụ trách phòng Đào tạo, báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Đồng chí Trần Kim Liên, Trưởng phòng Công tác HSSV, báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Quỳnh Lan, Trưởng khoa Dược, báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Doanh, Bí thư Đoàn thanh niên, báo cáo tổng kết công tác Đoàn

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường phải quan tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, sự phối hợp, chủ động trong công tác của các khoa phòng của Nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các khoa phòng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành tiết kiệm trong Nhà trường. Đồng chí cũng kêu gọi sự đoàn kết, nhất trí của tất cả CBNV nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm học tới.

Đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

          Hội nghị cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm học 2019- 2020. Về tập thể, trong năm học vừa qua có 02 tập thể được nhận bằng khen của tỉnh là phòng Đào tạo và phòng Kế toán; 03 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc là Khoa Y, phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị, phòng Công tác HSSV; 03 tập thể được nhận giấy khen của Nhà trường là khoa KHCB, khoa Dược và phòng Nghiên cứu khoa học- Quan hệ quốc tế. Về cá nhân, 03 cá nhân được nhận bằng khen của Tỉnh là đồng chí Trần Kim Liên, trưởng phòng công tác HSSV, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Lan, phó phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị, đồng chí Đặng Bích Uyên, phó khoa Y; 07 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 12 cá nhân được nhận giấy khen của Nhà trường.

Các khoa, phòng nhận bằng khen của Tỉnh và tập thể lao động xuất sắc

Các cá nhân được nhận bằng khen của Tỉnh

Các khoa, phòng được nhận giấy khen của Nhà trường

          Năm học 2019- 2020 đã kết thúc. Tuy còn nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo của ban giám hiệu, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ giảng viên, Nhà trường sẽ dần khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội.

Các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Các cá nhân được nhận giấy khen của Nhà trường.

Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh