Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh phối hợp tổ chức dạy GDQP&AN cho sinh viên

     Giáo dục quốc phòng – An ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục và đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên,  trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm GDQP&AN trường Quân sự Quân khu 3, tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 2022 – 2025 và trung cấp chính quy khóa 2022 – 2024.

Thời gian môn học kéo dài từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 16//12/2022. Nội dung của môn học thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTB&XH ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH, chương trình môn gồm 4 học phần: Học phần I – Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Học phần II –  Công tác quốc phòng và an ninh; Học phần III – Quân sự chung; Học phần 4 – Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Giáo viên trung tâm GDQP&AN phổ biến kiến thức ANQP cho sinh viên

     Ngay tại buổi học đầu tiên, các giảng viên trực tiếp giảng dạy khóa học đã quán triệt ý thức tổ chức kỉ luật, nề nếp, tác phong sinh hoạt, học tập của sinh viên khi tham gia khoá học. Các giảng viên cũng nhấn mạnh: Môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, còn rèn luyện cho sinh viên trưởng thành hơn trong môi trường quân sự, phong cách làm việc có nguyên tắc, tác phong sống, học tập, sinh hoạt với các chế độ quy định và kỉ luật của quân đội.

Sinh  viên học phần lý thuyết trên giảng đường

     Môn học sẽ giúp cho sinh viên năm rõ kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới; thành thạo điều lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về điều lệnh đội ngũ,  kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn.

Sinh viên thực hành Điều lệnh đội ngũ

     Sau khóa huấn luyện sinh viên phải trải qua phần kiểm tra lý thuyết và thực hành. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá và giỏi chiếm 70%

 

  Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh