Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh vinh dự được nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh năm học 2019 – 2020

        Sáng ngày 11/11/2020, Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Khối thi đua) năm học 2020 – 2021 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh. Hội nghị nhằm trao cờ, bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm học 2019- 2020, thống nhất nội dung đăng ký thi đua của các đơn vị trong Khối, góp ý Bảng chấm thi đua và thống nhất kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021.

 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh

          Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ Thường trực thi đua của 10 trường đại học, cao đẳng thuộc Khối thi đua. Hội nghị đã tiến hành họp bàn và thống nhất Kế hoạch triển khai hoạt động năm học 2020 – 2021 của Khối thi đua, thống nhất nội dung và thang bảng chấm điểm thi đua, tổng hợp đăng ký thi đua của các đơn vị trong khối.

                   Các trường Đại học, Cao đẳng trong khối thi đua tham dự Hội nghị

         Cũng tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, đơn vị Khối trưởng, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm học 2019 – 2020. Hai đơn vị được tặng Cờ thi đua của Uỷ ban Nhân dân tỉnh là Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Công nghiệp Xây dựng Quảng Ninh. Hai đơn vị được tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Giao thông.

Ông Đỗ Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị

           Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua đã kết thúc thành công. Với những nội dung đã được thống nhất trong hội nghị, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh nói riêng và các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối thi đua nói chung sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra để đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học 2020- 2021.

                                   Các trường trong khối thi đua chụp ảnh lưu niệm

Nguồn Tin: Phòng NCKH-QHQT, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh