Đoàn kiểm tra chéo công tác Thi đua khen thưởng khối các trường thuộc tỉnh năm 2019, làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định số 142/2018/QĐ- UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên dịa bàn Tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cụm các Trường Đại học – Cao đẳng tỉnh Quảng Ninh. Sáng ngày 26/11/2019 đoàm kiểm tra chéo công tác Thi đua khen thưởng khối các trường thuộc tỉnh năm 2019 đã đến làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.

Tham gia đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo nhà trường và cán bộ thường trực thi đua của 05 đơn vị các Trường bao gồm: Trường Đại học Hạ Long, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trường Cao đẳng Việt Hàn, Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh do Đồng chí Thế Minh Hường , Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh làm trưởng đoàn.
Về phía Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh có đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các đống chí trưởng các phòng chức năng của nhà trường cũng có mặt đông đủ.

Mở đầu buổi làm việc Đồng chí Thế Minh Hường, trưởng đoàn đã đọc quyết định và giới thiệu đoàn kiểm tra, đồng thời cũng phân công nhiệm vụ cụ thể để các trường kiểm tra chéo các lĩnh vực của nhà trường.

Đồng chí Phạm Hoài Thương- Hiệu trưởng phát biểu tại buổi kiểm tra

Sau 3 giờ làm việc tích cực, rà soát các minh chứng và kiểm tra thực tế các hoạt động của nhà trường đoàn kiểm tra đã thống nhất cộng thêm 05 điểm cho các hoạt động thực hiện tốt so với mức tự chẩm điểm theo biểu điểm của nhà trường.
Kết quả buổi kiểm tra Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh đạt điểm xuất sắc theo qui định chấm điểm thi đua chung của Tỉnh.

Đồng chí Thế Minh Hường – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, giảng viên nhân viên và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực thi đua đổi mới công tác dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao là các thế hệ cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong Tỉnh và cả nước.