Kí hiệu Chi tiết tuần học Áp dụng Ngày có hiêu lực Ban hành Tải file
LH-T03 Lịch học tuần 03 Các lớp 21/08/2017 Phòng Đào tạo
LH-T02 Lịch học tuần 02 năm học 2017-2018 Các lớp 14/08/2017
LH-T01 Lịch học tuần 01 năm học 2017-2018 Các lớp 07/08/2017 Phòng Đào tạo