Kí hiệu Chi tiết tuần học Áp dụng Ngày có hiêu lực Ban hành Tải file
LH-T07 Lịch học tuần 07 Các lớp 18/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T06 Lịch học tuần 06 Các lớp 11/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T05 Lịch học tuần 05 Các lớp 04/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T04 Lịch học tuần 04 Các lớp 28/08/2017 Phòng Đào tạo
LH-T03 Lịch học tuần 03 Các lớp 21/08/2017 Phòng Đào tạo
LH-T02 Lịch học tuần 02 năm học 2017-2018 Các lớp 14/08/2017
LH-T01 Lịch học tuần 01 năm học 2017-2018 Các lớp 07/08/2017 Phòng Đào tạo