hut be phot, thong tac ve sinh
Kí hiệu Chi tiết tuần học Áp dụng Ngày có hiêu lực Ban hành Tải file
LH-T25 Lịch học tuần 25 Các lớp 22/01/2018 Phòng Đào tạo
LH-T24 Lịch học tuần 24 Các lớp 15/01/2018 Phòng Đào tạo
LH-T23 Lịch học tuần 23 Các lớp 08/01/2018 Phòng Đào tạo
LH-T22 Lịch học tuần 22 Các lớp 01/01/2018 Phòng Đào tạo
LH-T21 Lịch học tuần 21 Các lớp 25/12/2017 Phòng Đào tạo
LH-T20 Lịch học tuần 20 Các lớp 18/12/2017 Phòng Đào tạo
LH-T19 Lịch học tuần 19 Các lớp 11/12/2017 Phòng Đào tạo
LH-T18 Lịch học tuần 18 Các lớp 04/12/2017 Phòng Đào tạo
LH-T17 Lịch học tuần 17 Các lớp 24/11/2017 Phòng Đào tạo
LH-T16 Lịch học tuần 16 Các lớp 20/11/2017 Phòng Đào tạo
LH-T15 Lịch học tuần 15 Các lớp 13/11/2017 Phòng Đào tạo
LH-T14 Lịch học tuần 14 Các lớp 06/11/2017 Phòng Đào tạo
LH-T13 Lịch học tuần 13 Các lớp 30/10/2017 Phòng Đào tạo
LH-T12 Lịch học tuần 12 Các lớp 23/10/2017 Phòng Đào tạo
LH-T10 Lịch học tuần 10 Các lớp 16/10/2017 Phòng Đào tạo
LH-T10 Lịch học tuần 10 Các lớp 09/10/2017 Phòng Đào tạo
LH-T09 Lịch học tuần 9 Các lớp 02/10/2017 Phòng Đào tạo
LT-T08 Lịch học tuần 08 Các lớp 25/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T07 Lịch học tuần 07 Các lớp 18/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T06 Lịch học tuần 06 Các lớp 11/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T05 Lịch học tuần 05 Các lớp 04/09/2017 Phòng Đào tạo
LH-T04 Lịch học tuần 04 Các lớp 28/08/2017 Phòng Đào tạo
LH-T03 Lịch học tuần 03 Các lớp 21/08/2017 Phòng Đào tạo
LH-T02 Lịch học tuần 02 năm học 2017-2018 Các lớp 14/08/2017
LH-T01 Lịch học tuần 01 năm học 2017-2018 Các lớp 07/08/2017 Phòng Đào tạo