Kí hiệu Chi tiết tuần học Áp dụng Ngày có hiêu lực Ban hành Tải file
LH-T03 Lịch học tuần 03 năm học 2018-2019 Các lớp 20/08/2018 Phòng Đào tạo
LH-T02 Lịch học tuần 02 năm học 2018-2019 Các lớp 13/08/2018 Phòng Đào tạo
LH-T01 Lịch học tuần 01 năm học 2018-2019 Các lớp 06/08/2018 Phòng Đào tạo