Kỹ thuật cắt thận nội soi

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/2ky%20thuat%20tan%20soi%20noi%20soi.flv?q=0290d32e2244ab75605ad50d8e2dfdb3&t=1358781474718

Các videos khác