Kỹ thuật cắt bỏ ruột thừa

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/catboruoithua.flv?q=5a887d5204921de64ef2af8e4b24171a&t=1358781320828

Các videos khác