hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 1 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao1_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 581

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 818

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1279

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1348

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 950

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 536

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 926