KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 1 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao1_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1239

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 719

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 478

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 441

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 845

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 827

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1171