hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 1 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao1_NVC.flv

Các videos khác


PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1256

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 515

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 556

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 793

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 928

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1320

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 905