KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 1 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao1_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 514

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 755

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1209

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 874

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1274

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 858

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 470