KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 1 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao1_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 985

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1328

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1388

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 862

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 585

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 624

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 966